HỢP ĐỒNG INBUILDING

TT CHỦ ĐẦU TƯ NỘI DUNG CÔNG VIỆC NĂM THỰC HIỆN
1 TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC II VINAPHONE - Thuê hệ thống để phủ sóng in-building cho các tòa nhà Chung cư Hòa 2011-2015
2 TRUNG TÂM THÔNG TIN DI DỘNG KHU VỰC II MobiFONE - Thuê hệ thống để phủ sóng in-building cho các tòa nhà XI REVERVIEW 2012 - 2015
3 TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN - VNPT TPHCM - Thuê hệ thống để phủ sóng in-building cho các tòa nhà Chung cư Hòa Bình 2014 – 2015
4 TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MobiFONE MIỀN NAM - Thuê hệ thống để phủ sóng in-building cho các tòa nhà XI REVERVIEW 2015
AlcatelMobiphoneNortelSiemensVietnam MobileVinaphone
^