HỢP ĐỒNG THI CÔNG LẮP ĐẶT BTS

TT CHỦ ĐẦU TƯ NỘI DUNG CÔNG VIỆC NĂM THỰC HIỆN
1 TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MobiFONE MIỀN NAM – ĐÀI VIỄN THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng phần kiến trúc, điện, thiết bị phụ trợ, hệ thống tiếp địa chống sét cho các trạm BTS.

- Sản xuất, gia công, lắp dựng các loại cột anten từ 12m – 50m.

- Thi công tháo dỡ, lắp đặt các tuyến truyền dẫn viba, các trạm phát sóng BTS …

 

2015
2 TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MobiFONE MIỀN NAM – ĐÀI VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI

- Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng phần kiến trúc, điện, thiết bị phụ trợ, hệ thống tiếp địa chống sét cho các trạm BTS.

- Sản xuất, gia công, lắp dựng các loại cột anten từ 12m – 50m.

- Thi công tháo dỡ, lắp đặt các tuyến truyền dẫn viba, các trạm phát sóng BTS …

2015
AlcatelMobiphoneNortelSiemensVietnam MobileVinaphone
^