HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG VẬT TƯ

TT CHỦ ĐẦU TƯ NỘI DUNG CÔNG VIỆC NĂM THỰC HIỆN
1 TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MobiFONE MIỀN NAM – ĐÀI VIỄN THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Thuê hệ thống để phủ sóng in-building cho các tòa nhà Chung cư Hòa Bình

 

2015
2 TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MobiFONE MIỀN NAM – ĐÀI VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI

- Thuê hệ thống để phủ sóng in-building cho các tòa nhà Chung cư Hòa Bình

2015
AlcatelMobiphoneNortelSiemensVietnam MobileVinaphone
^