Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vô tuyến, cố định băng rộng

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

AlcatelMobiphoneNortelSiemensVietnam MobileVinaphone
^