Sản phẩm

THI CÔNG XÂY DỰNG
+ Xây dựng dân dụng.
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông.
+ Thi công, cung ứng vật tư thiết bị, lắp đặt các công trình viễn thông, tin học.
+ Xây lắp các công trình điện đến 35KV.
+ San lấp mặt bằng.
CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG
+ Thiết bị quang
+ Cáp quang, cáp đồng
+ ODF
+ Măng xông quang
+ Phụ kiện quang
+ Phụ kiện thiết bị RF
+ Phụ kiện cáp đồng
AlcatelMobiphoneNortelSiemensVietnam MobileVinaphone
^