BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

+ Bảo trì bảo dưỡng cho trạm phát sóng thông tin di động.. + Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nguồn AC, DC. + Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vô tuyến, cố định băng rộng. + Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị truyền dẫn quang và viba